Association of Polish Filmmakers

Association of Polish Filmmakers[[波兰电影工作者协会]])(Stowarzyszenie Filmowców Polskich简称SFP)成立于1966年,是波兰电影 最大的电影工作者团体组织,目前有超过1200会员,会员包括导演、演员、摄影师、化妆师、剪辑师等各种电影从业人员。其下属的影评人分会是[[国际影评人协会]]的成员之一。

历任主席

  • [[Andrzej_Wajda]]
  • [[Jerzy_Kawalerowicz]]
  • [[Janusz_Majewski]]
  • [[Jan_Kidawa-Błoński]]
  • [[Jerzy_Domaradzki]]
  • [[Jacek_Bromski]]

外部链接

官方网站

标签:

编者介绍

评论关闭