Cecil B. DeMille Award

西希·地密尔奖是由[[好莱坞外国记者协会]]1952年金球奖内设立的终生成就奖,设立的目的是为了表彰那些为电影艺术作出巨大贡献的电影从业者。奖项的命名是为了纪念导演[[西希·地密尔]]

从1952年至今的获奖名单是:

1952年: [[西希·地密尔]]

1953年: [[沃尔特·迪斯尼]]

1954年: [[Darryl_F._Zanuck]]

1955年: [[Jean_Hersholt]]

1956年: [[杰克·华纳]]

1957年: [[Mervyn_LeRoy]]

1958年: [[Buddy_Adler]]

1959年: [[Maurice_Chevalier]]

1960年: [[Bing_Crosby]]

1961年: [[弗雷德·阿斯泰尔]]

1962年: [[朱迪·嘉兰]]

1963年: [[鲍博·霍普]]

1964年: [[Joseph_E._Levine]]

1965年: [[詹姆斯·史都华]]

1966年: [[约翰·伟恩]]

1967年: [[查尔斯·赫斯顿]]

1968年: [[柯克·道格拉斯]]

1969年: [[格里高利·派克]]

1970年: [[琼·克劳馥]]

1971年: [[弗兰克·西纳特拉]]

1972年: [[阿尔弗雷德·西区柯克]]

1973年: [[Samuel_Goldwyn]]

1974年: [[贝蒂·戴维丝]]

1975年: [[Hal_B._Wallis]]

1976年: 没有颁奖

1977年: [[Walter_Mirisch]]

1978年: [[Red_Skelton]]

1979年: [[露西·褒儿]]

1980年: [[亨利·方达]]

1981年: [[吉恩·凯利]]

1982年: [[西德尼·波蒂艾]]

1983年: [[劳伦斯·奥利佛]]

1984年: [[保罗·纽曼]]

1985年: [[伊丽莎白·泰勒]]

1986年: [[芭芭拉·斯坦威克]]

1987年: [[安东尼·奎因]]

1988年: [[克林特·伊斯特伍德]]

[[1989年:_[[Doris_Day]]

1990年: [[奥黛丽·赫本]]

1991年: [[杰克·莱蒙]]

1992年: [[罗伯特·米彻姆]]

1993年: [[劳伦·芭考尔]]

1994年: [[罗伯特·雷德弗]]

1995年: [[索非亚·罗兰]]

1996年: [[肖恩·康纳利]]

1997年: [[达斯汀·霍夫曼]]

1998年: [[雪丽·迈克莲恩]]

1999年: [[杰克·尼克尔森]]

2000年: [[芭芭拉·史翠珊]]

2001年: [[阿尔·帕西诺]]

2002年: [[哈里森·福特]]

2003年: [[吉恩·哈克曼]]

2004年: [[迈克尔·道格拉斯]]

2005年: [[罗比·威连斯]]

2006年: [[安东尼·霍普金斯爵士]]

2007年: [[沃伦·比蒂]]

2008年: 没有颁奖

2009年: [[斯蒂文·斯皮尔伯格]](奖项还没颁出)

 

标签:

编者介绍

电影百科编写小组

中文电影百科编写小组,2006年中文电影百科网站创建以来,一批热心于知识公益的学者、影评人和影迷,持续为网站义务编写、翻译和编辑词条,网站现有的优秀条目都来自于大家的共同协作。2013年8月,网站改版后,条目作者统一称为“中文电影百科编写小组”。网站向他们的辛勤无私的工作表示致意。

评论关闭