Jon Bang Carlsen

照片 :
照片描述 : 丹麦当代导演Jon Bang Carlsen
中文名 :
英文名 : Jon Bang Carlsen
出生年 : 1950年
出生日 : 9月28日
出生地 : Vedbæk
国家/地区 : 丹麦
职业1 : 导演
首字母 : C
条目星级 : ★

Jon Bang Carlsen, er flere gange blevet kaldt dansk kort- og dokumentarfilms bedste internationale navn. Den lange liste af spille-, kort- og dokumentarfilm samt tv-produktioner vidner da også om en særdeles aktiv og original historie¬fortæller. Hans styrke er at finde det kendte i det ukendte – med en tydelig iscene¬sættelse af virkeligheden. Præget af stærke stemningsbilleder, der spiller en ligeså vigtig rolle som handlingen.

Gennembruddet kom i 1977, to år efter at Jon Bang Carlsen afsluttede film¬instruktøruddannelsen på Den Danske Filmskole. Filmen “Jenny”, der handlede om en gammel jysk kone fra egnen omkring Bovbjerg, banede vejen for en lang karriere, der nu er gået ind i et nyt årtusinde. Jon Bang Carlsens mål har i alle hidtidige 36 film- og tv-produktioner været at portrættere andre menneskers liv – set med hans egne øjne. “Jeg tror ikke på dokumentarisme i gængs forstand som ‘sandhed’. Jeg ser verden, som jeg ser den. Jeg tror på, at man oplever ud af sine øjne. Og mine oplevelser er totalt subjektive”, har han engang sagt i et interview.

Netop det subjektive gør hans dokumentarfilm til noget ganske særligt. Den tydelige, kreativt iscenesættende indgangsvinkel til de dokumentariske fortæl¬linger er Jon Bang Carlsens speciale. Han elsker at lade folk rekonstruere og fortolke deres egen hverdag og virkelighed. Kontrollen over hans fortællinger skaber historier i en original og helt særegen stil. Jon Bang Carlsen fortæller historier på tværs af det almindelige og ofte med udgangspunktet i troen og styrken i det enkelte menneske.

Jon Bang Carlsens usædvanlige kombination af fiktion og dokumentarisme skabes på basis af manuskripter, som han selv skriver – efter grundig research. Han opholder sig altid lang tid i forvejen på de steder og sammen med de mennesker, der skal filmes. Og manus¬kriptet skriver han ofte, mens han er der. For at kunne videregive sin egen førstegangsoplevelse.

Jon Bang Carlsen har indspillet film i Danmark, USA, Irland og Sydafrika og har vundet et utal af danske og internationale filmpriser.

电影奖项

作品

外部链接

  • Jon Bang Carlsen